Skip to content

HET BEGINT MET HET EERSTE GESPREK

Intake
Ieder coachingstraject begint met een intakegesprek. Het is belangrijk om elkaar beter te leren kennen in het eerste gesprek. Tijdens dit gesprek moet de coachvraag van de coachee helder worden. De coachvraag is, ‘het probleem’ dat de coachee wil aanpakken, verwoord in één pakkende zin. Het intakegesprek is ook bedoeld om te kijken of het klikt tussen beiden. Dit is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het laten slagen van een coachingstraject. Mijn advies: is er geen klik, dan samen niet aan een traject beginnen!

Vraag gratis advies gesprek aan

EN VAN DAARUIT VERDER

Frequentie en duur
Ik hanteer een frequentie voor gesprekken van eens per 2 of 3 weken. Korter op elkaar heeft vaak als gevolg dat je te weinig tijd hebt voor je opdrachten en er langere tijd tussen laten zitten vertraagt juist weer het leerproces. Een coachingsgesprek duurt tussen 1 en 2 uur. Centraal staat de behoefte van de coachee.

Werkwijze
In eerste instantie bestaat een coachingstraject uit 6 gesprekken. Dit gesprek vindt meestal plaats in mijn praktijkruimte in Haarlem, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden. Belangrijk is dat er ongestoord gewerkt kan worden. Ik maak regelmatig gebruik van (online) testen. Het bespreken van de uitkomsten zijn dan een wezenlijk onderdeel van het traject. De kosten voor deze testen worden apart berekend, maar dit hoor je natuurlijk van tevoren. Tijdens ieder gesprek maak ik aantekeningen op mijn whiteboard. Na afloop maak je zelf een foto van dit bord, zo heb jezelf een samenvatting van ieder gesprek in je bezit.

Kort verslag
Als reactie op ieder coachgesprek schrijf je een kort verslag, een reflectieverslag genoemd. Hiervoor krijg je van mij concrete aanwijzingen. Op deze manier krijg je inzicht in je eigen motieven en beweegredenen. Wat doe je en waarom? Zo word jij jezelf meer bewust van je eigen gedrag. In het verlengde hiervan stuit je mogelijk op een hindernis die jij dan, met mijn hulp, kan gaan aanpakken. De persoonlijke gesprekken die wij hebben ondersteunen en versnellen je eigen (leer)proces. Ook ik maak van ieder gesprek een reflectieverslag, dit kan ook dienen voor mijn inbreng in een intervisiegroep. Voor iedere coachee maak ik een elektronisch dossier aan, hierin zijn alle relevante documenten voor het coachingstraject te vinden zoals, foto’s van het whiteboard, e-mails, uitslagen van tests, facturen en het contract.

Kosten
De prijs voor ieder coachingstraject stellen wij vooraf in overleg vast. Ik hanteer tarieven van € 95,- tot € 195,- per uur.

Evaluatie
Tijdens het vierde gesprek volgt een korte tussenevaluatie (hoewel hierin ieder gesprek aandacht aan besteed wordt). Waar zitten wij in het proces van het aanpakken van de coachvraag? Moet er bijgestuurd worden? Aan het eind van het traject volgt een uitgebreide evaluatie d.m.v. het evaluatieformulier. Dan maken wij ook een afspraak voor een evaluatiegesprek over 3 of 6 maanden. Waar het natuurlijk om gaat is dat verandering blijvend is. Een coachingstraject kan ook verlengd worden met een aantal sessies. Het initiatief hiervoor ligt steeds bij de coachee.

MEER WETEN? DAT KAN!

ZO KAN JE REFLECTEREN

ROLVERDELING

ANDERE COACHVORMEN

| ANDERE VORMEN VAN COACHING

Ik bied ook e-coaching aan, dit is coaching met behulp van e-mail of webcam. Voordeel is dat je geen reistijd hebt en aan je opdrachten kunt werken wanneer jij dat wilt. Belangrijke voorwaarde is wel dat je het prettig vindt om je gedachten en gevoelens op papier te zetten. Als je geen schrijver bent maar meer een prater dan werkt deze vorm voor jou waarschijnlijk minder goed. E-mail is steeds vaker een ondersteunend onderdeel van het coachingstraject waarin ik reageer op wat de coachee schrijft.

NIEUWSBRIEF
ONTVANGEN?

Back To Top