Skip to content

MEER RELAXED IN HET LEVEN STAAN

Het kan! Ik kan daarbij je gids zijn.

Ben je op zoek naar informatie voor jezelf of iemand anders? Op deze pagina vind je allerlei achtergronden over het onderwerp stress en burn-out. 

Toename van ziekteverzuim

De Volkskrant kopt: ‘Hoogste ziekteverzuim in twintig jaar. Het ziekteverzuim onder werknemers passeert dit jaar voor het eerst in twintig jaar de 5 procent, meldt zorgverzekeraar Nationale-Nederlanden. Vooral de toename van mentale klachten baart zorgen. In veruit de meeste gevallen gaat het om kort verzuim door fysieke klachten. Toch baart de toename van het aantal overspannen medewerkers zorgen.’ ‘Inmiddels is eenderde van het verzuim gerelateerd aan psychische klachten’, vertelt Igno Schings, directeur collectieve inkomens-verzekeringen bij NN.

TNO meldt dat in 2020 1,2 miljoen Nederlandse werknemers burn-out klachten hebben. Dit is bijna 16% van de werknemers in Nederland. Werkstress is en blijft een belangrijke reden voor verzuim en uitval. De komende jaren zal dit een belangrijk thema blijven. Uitval kan iedereen overkomen, dit voorkomen én goede begeleiding bieden om te herstellen is enorm belangrijk. Begeleiding volgens de CSR-methode voorziet hierin.

Stress kan je meten

Ik zet voor mensen die uitvallen door stress en burn-out een test in die verschillende belangrijke burn-out kenmerken meet (zie Vragenlijstscores hiernaast*). Het CSR spreekt bij erg hoge stress van het Chronische Stress Syndroom (CSS).
Mensen met burn-out kunnen ook angst en depressieve klachten hebben. Voor ik aan de slag ga met hen om ze weer op de rails te krijgen wil ik zeker weten dat ze geen depressie hebben of een angststoornis. Dat toont de score in de test aan. Daarnaast kunnen ook andere diagnoses meespelen zoals ADHD en de mate van perfectionisme. Mijn opvatting: ‘Iedere cliënt heeft recht op de beste begeleiding.’ Die begeleiding kan ik bieden, maar als ze bij een andere professional beter af zijn dan verwijs ik ze zo spoedig mogelijk naar hen door.

* Deze test is ook in het Engels verkrijgbaar en ik ben gewend om in het Engels te coachen.

De CSR-methode is bewezen effectief

De psycho-biologische aanpak blijkt effectief en prettig. In de coachpraktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hoog gewaardeerd (gemiddeld evaluatiecijfer: 8), hij is ook bewezen effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van de aanpak. Michiel is sinds maart 2023 partner bij het CSR-centrum.

Hoe ziet de CSR aanpak eruit? 

De CSR aanpak bestaat uit 3 fasen die steeds vertaald worden naar fysiek, mentaal en gedragsniveau. Daardoor is de begeleiding holistisch en heel praktisch.

FASE 1 – Stoppen roofbouw en bevorderen herstelfuncties
Hierbij gaat het om het herkennen en stoppen van het roofbouwproces en aanleren van gezond herstelgedrag.

FASE 2 – Opbouw vitaliteit
Hier komt verbetering van het zelfmanagement aan de orde om de balans tussen belasting en herstel te organiseren én te leren behouden.

FASE 3 – Conditie opbouwen en sociale en maatschappelijke re-integratie
Nu komt het erop aan om verder op te bouwen en het ‘nieuwe gedrag’ vast te houden. Bijvoorbeeld door structureel op signalen van je lichaam te letten. Zo voorkom je dat je terugvalt in je ‘oude gedrag’.

MEER WETEN? BEKIJK DAN DEZE LINKS

 

  • Johan vertelt.
    Ik begeleid al meer dan tien jaar mensen met een te hoog stressniveau en burn-out klachten. In dit filmpje vertelt Johan Reuser hoe hij terugkijkt op mijn begeleiding van hem.

NIEUWSBRIEF
ONTVANGEN?

Back To Top