Skip to content

WAT IS
COACHEN?

Het begrip ‘coachen’ is typisch zo’n woord dat voor verwarring kan zorgen, omdat niet iedereen die het woord gebruikt er ook hetzelfde mee bedoelt; ieder geeft er een eigen invulling aan.

John Whitemore zegt in zijn boek ‘Succesvol coachen’: ‘Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen.’ De NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, hanteert de volgende omschrijving: ‘Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.’

Vraag gratis advies gesprek aan

DOWNLOAD HIER OVERZICHT VAN BEGELEIDINGSVORMEN

Coachen is erop gericht dat iemand eerst voor zichzelf helder krijgt wat zijn leervraag is. Vervolgens leert hij om zelf in beweging te komen om zijn gestelde doel te bereiken. Het gaat dus om een concrete gedragsverandering in het hier en nu en daardoor is coachen praktisch en doelgericht. Het belangrijkste verschil tussen therapie en coachen is dat therapie vaak meer focust op het verleden.

Bij het coachen ligt de focus op het hier en nu en welke doelen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Als de coachee in het heden te veel last heeft van problemen uit het verleden is het belangrijk hier eerst mee aan de slag te gaan vóór coachen aan de orde is. Daar kijken we samen in het intakegesprek naar. Download hierboven het overzicht ven verschillende begeleidingsvormen.

| AAN DE SLAG MET EEN COACHINGSVRAAG

Als iemand counseling of therapie krijgt wordt meestal gesproken over een ‘probleem’, binnen de coaching hebben wij het over een coachvraag of leerpunt. Het betreft de vraag van degene die gecoacht wil worden of een thema dat hij of zij gaat aanpakken, verwoord in één pakkende zin. Hiernaast tref je een aantal voorbeelden aan:

‘Help mij om realistische stappen te zetten om mijn doelen te bereiken.’
‘Ik wil ontdekken welke talenten ik heb en die meer inzetten.’
‘Ik wil voor de komende twintig jaar een baan vinden met uitdaging en voldoening.’
‘Ik wil leren gezonde grenzen te stellen.’
‘Ik wil leren omgaan met mensen die manipuleren.’
‘Ik wil leren gedisciplineerd te werken.’

NIEUWSBRIEF
ONTVANGEN?

Back To Top