Skip to content

GEBROKEN
OF HEEL?

EEN NIEUWE KIJK OP LEIDERSCHAP!

Hoe het begon
Het begon met de stelling: ‘Problemen in organisaties (en teams) worden meestal veroorzaakt door leiders die niet heel zijn.’ Heel zijn, meer heel worden is belangrijk voor mensen met de verantwoordelijkheid om anderen te leiden. Bij leiderschap draait het namelijk niet alleen om jezelf. Heel leiderschap heeft een gunstig effect op de anderen in je team en organisatie. Het tegenovergestelde van heel is gebroken, gekwetst of gewond. Als je gewond of gebroken bent, dan zaai je datzelfde in anderen. En het kan niet anders dat die gebrokenheid ergens in de organisatie weer boven komt, met alle gevolgen van dien. Het is de wortel van conflicten, inefficiëntie en energielekken in mensen en binnen organisaties die meer kosten dan dat ze opleveren.

Centrum voor Heel leiderschap
Daaruit is het Centrum voor heel leiderschap ontstaan. Dit is een platform, letterlijk een kenniscentrum van gelijkgestemden, professionals die hieraan willen meebouwen, door kennis te verzamelen in het kader van ‘heel-zijn’ om het vervolgens aan de wereld uit te delen. Hier komen verschillende disciplines samen. Denk aan coaches, therapeuten, psychologen, neuro- en bewegingswetenschappers. De hele mens telt. Er is een klein kernteam (innercircle) bestaande uit mensen die met elkaar aan de inhoud van dit centrum bouwen en een cirkel van betrokkenen (community). Zij zijn aangehaakt omdat iets hebben met dit thema. Ook zij dragen bij maar meer op afstand.

Michiel is initiatiefnemer van dit centrum. Hij schrijft momenteel een boek over Heel leiderschap en werkt aan de (door)ontwikkeling van de reflectietool. Dit is een self-assessment die in kaart brengt hoe je op de verschillende onderdelen van jouw systeem scoort en wat je ontwikkelpunten zijn om meer heel te worden.

Reflectietool
Daar begon het allemaal mee, met het ontwikkelen van een reflectietool die leiders inzicht geeft waar ze staan en waaraan ze willen werken om meer heel te worden. Je scant jezelf op de volgende vier gebieden: mentaal, fysiek, sociaal en emotioneel.
Die tool heeft allerlei verschillende namen gehad: ‘schijf van gezond leiderschap’ en ‘reflectietool voor heel leiderschap’. En nu is de naam: ‘Kompas voor Heel leiderschap’. Deze tool en het boek horen bij elkaar. Het boek legt uit wat heel leiderschap is en de tool geeft inzicht in het ‘hoe’ van heel leiderschap.

Inmiddels hebben 50 mensen de 1.0 versie ingevuld en is er een 2.0 versie beschikbaar van dit kompas. Hierin is de feedback van de eerste invullers verwerkt. De verbeterde versie kan je veel inzicht geven! Dit is wat ik je aanbiedt (zolang de voorraad strekt):

  • Vul de stellingen voor jezelf in. Je krijgt 45 stellingen voorgeschoteld: hoe scoor jij deze op een schaal van 1 tot 7? 
  • Vraag minimaal 2 andere personen die jou goed kennen om hetzelfde te doen, ze vullen de stellingen in óver jou.
  • Ik maak hierover een rapportage voor jou van ongeveer 2 A4’s en mail deze naar je. We bespreken samen het rapport om te kijken of je mijn inzichten en conclusies bij jou vindt passen. 

Hier vind je de stellingen. 
Laat mij weten als je de stellingen hebt ingevuld, ik krijg daarover nog niet automatisch een bericht. 

Statement
Ik als ‘hele leider’,

  • heb een gezonde identiteit, ik weet wie ik ben.
  • Ik ken mijn sterke en zwakke punten, mijn script en saboteurs.
  • Ik heb ontdekt waarvoor ik gemaakt ben, ik ken mijn roeping en leef die uit.

Kenmerken van Heel leiderschap
Een leider die heel is zegt: ‘Ik:

  • werk op structurele basis aan mijn ontwikkeling op mentaal, fysiek, sociaal en emotioneel gebied,
  • breng heelheid daar waar ik ben,
  • ben meer heel geworden en blijf werken aan mijn heelheid en nodig anderen uit om hetzelfde te doen en
  • ik leef van binnen naar buiten en heb oog voor (de ontwikkeling van) anderen.

VERTEL EENS:
HOE ‘HEEL’ BEN JIJ?

Back To Top