Skip to content

EEN STERKE
LEIDER
WERKT
AAN ZIJN
SCHADUW-
ZIJDE

Je hebt het boek ‘Overwin je schaduwzijde’ gelezen en wilt er met je team mee aan de slag gaan.

PROGRAMMA VOOR EEN OF TWEE DAGDELEN

Heb jij het boek gelezen van Sam Rima en Gary MCIntosh? En dan nu de praktijk! Het VPE, Uitgeverij Arrows en Anders denken hebben de handen ineengeslagen om oudstenteams te faciliteren in het praktisch aan de slag gaan met de inhoud van dit boek. Dat kan al in een dagdeel of een dag. 

Het boek ‘Overwin je schaduwzijde’ moedigt geestelijk leiders aan te werken aan persoonlijk leiderschap. Het is belangrijk niet alleen te kijken naar je sterkten en de gaven die God je gegeven heeft maar ook naar je zwakten en ontwikkelpunten. De inhoud van het boek werkt als een geestelijke APK, waarmee je je eigen verborgen motieven, doelen en gedragsmechanismen kunt ontdekken én ermee aan de slag kunt gaan.

Dit boek moedigt aan om een cultuurverandering in (geestelijk) leiderschap te bewerkstelligen door:

  • openheid en transparantie te bevorderen en
  • reflectie en mentorschap te integreren in levens van leiders.

Bovenstaande zaken helpen te voorkomen dat leiders een gevaar voor anderen worden en hun persoonlijke missie op het spel zetten. Dus: aan de slag met jezelf en je team!

PROGRAMMA

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN:

Thema’s die in de sessie aan bod komen:

  • Zelfzorg, goed voor je zelf zorgen is jouw verantwoordelijkheid.
  • Reflectie, op structurele basis stilstaan bij je eigen gedrag om niet vast te lopen.
  • Ons denken, belemmerende overtuigingen en innerlijke geloften.

Tegenstellingen waarover het team het gesprek aangaat:

  • Leven vanuit ‘doen’ of ‘zijn’? Ben je een ‘human doing’ of een ‘human being’?
  • Eigen verantwoordelijkheid versus Gods verantwoordelijkheid. Wat is jouw aandeel om je schaduwzijde aan te pakken en wat is Gods deel daarin?
  • Succes versus falen? Wat heeft je voorkeur en hoe stuurt dat je gedrag?
  • Kwetsbaarheid versus autoriteit? Wanneer is autoriteit nodig en past kwetsbaar zijn over jezelf daarin?
  • Binnenkant versus buitenkant. Hoe kan je authentiek zijn? Met andere woorden, hoe laat je de buitenkant overeenkomen met je binnenkant?

Training voor bestaande teams
Deze training is speciaal ontwikkeld voor oudstenteams en kerkenraden. De focus is leiderschap en het overwinnen van je eigen schaduwzijde. In een sessie met een team (een of twee dagdelen) nemen we de tijd om stil te staan bij jouw schaduwzijde. Dat is niet altijd makkelijk, wel nodig, nuttig en leerzaam. Door dit met een team te gaan doen wordt tegelijkertijd aan de onderlinge band gewerkt.

NEEM CONTACT MET ME OP OVER DEZE TRAINING

Back To Top